Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

ProfitGames interaktiva kurser och spel online

Ekonomkörkort i Företagsekonomiskt Beslutsfattande

 ProfitGames           Visuell ekonomi           Kurs           Frågor           Metod Viking ProfitGames

Intressant interaktivitet

Lär dig på halva tiden med visuell interaktivitet
med mera enligt studier (se Metod och Frågor) med början i denna introduktion i visuell ekonomi.

Välj mellan femtontalet kurser och spel
varav ett dussin leder till körkortsintyg på vald nivå.
- De är webbaserade och ingen nedladdning behövs.
- Och fungerar utmärkt som nu på alla enheter med en modern webbläsare (som sparar din inloggning) var du än befinner dig.

Blandat lärande i ekonomikurser för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel

Vem har behövt en digital lösning sedan 30 år?

Vi har vänt oss till innovativa organisationer med medarbetare som alltid är nyfikna på att pröva något nytt och intressantare.

Gå längre än böcker och få hela bilden

* I vanliga övningsböcker blir varje kalkyl med sitt resultat en isolerad ö. Men för att få kunskap behöver du gå längre och genomföra affären och se hur den påverkar företagets totala ekonomi och nyckeltal, som böcker och excelverktyg saknar möjlighet till.
- Och du interagerar på konsekvenserna i illustrerande rapporter och nyckeltal med förklarande fakta.

- Din praktik i att driva företag, i både kurser och spel, kompletteras med teorin i Faktatexter (och valfri bok), och med reflektion som aktiveras av beslut och frågor.

Interaktiv ekonomistyrning

Ekonomkörkort

Använd din webbläsare för att ta Ekonomkörkort i Företagsekonomiskt Beslutsfattande från grunden.
* Lär dig på halva tiden de centrala delarna av handelsgymnasiets treåriga utbildning som är beräkningsbara och visar ekonomiska konsekvenser
- inom ekonomistyrning, kalkylering och redovisning visualiserat i olika beslutssituationer
- med hjälp av belysande rapporterings-, kalkyl- och simuleringsverktyg med läromedel, handledningar, videos och lexikon.

Gör det med visuell interaktivitet
* I både kurser och spel arbetar du interaktivt i företag med verktygen, beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt åskådliggörande feedback.

- Du gör exempelvis inte bara en kalkyl och ser svaret, utan du genomför affären och tar ställning till konsekvenserna på företaget totalt i färg och form.
- Du upplever de ekonomiska sambanden och hur varje enskilt beslut påverkar företaget även i ett helikopter-perspektiv.
- Du är inte bunden till bestämda varor och tjänster, utan de som du anser dig arbeta med.

Även "mjuka" frågor i Affärsspelen
 * Affärsspelen leder till Ekonomikörkort Entreprenör på vald nivå.
- Du är inte styrd som i kurserna, utan du bestämmer vilket kontor som bör väljas i varje läge.
- Det är lättare med det du lärt dig i kurserna att fatta besluten och få företaget att växa.

*
Spelen lägger till sälj och service med "mjuka" frågor:
- exempelvis anpassning av säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifiering av kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- problemlösning vid klagomål och serviceåtaganden.
 

Ekonomikurser och företagsspel

Två typer av digitala företagsspel

I affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna.
Alla spel har en Inledningskurs utan diplom.
Medan i ett s.k. klassiskt företagsspel fattas besluten normalt i klump. Du vet inte vad som påverkar vilket. Du konkurrerar på en marknad och hanterar tillgång och efterfrågan utan någon speciell ekonomisk kunskap.
Se mer om Business Game Classic BGC under Kurs.

Online kurser med verktyg
Grundnivå
Företagsekonomi 1

Entreprenörsekonomi Introduktion
En introduktion i entreprenörsekonomi för icke-ekonomer i ett antal videor med interaktivitet.
Inledningskurs till BGC
Inledningskursen visar hur du i ett klassiskt spel försöker balansera utbud och efterfrågan.
Business Game Classic BGC
Du kan köra spelet nu eller senare. Se om det i slutet av Kurs.
Färdig kurs nedan ger körkortsintyg
Resurs och Balanskurs
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med nyckeltal med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatkurs
Du kompletterar med en resultaträkning och marginaler m.m. och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaflöde
Resultat- och Likviditetsbudgeteringar.
Affärsspel Bas
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal m.m. i ett handels- och tjänsteföretag.

Fortsättningsnivå
Företagsekonomi 1-2

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm i ett handels- och tjänsteföretag.

Avancerad nivå
Företagsekonomi 2

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs prioriterar matematik med nyckeltal för ekonomer.
Inköp och Lager
Uppgifter och beräkningar med process-orienterade nyckeltal.
Investeringar
Uppgifter och beräkningar.
Affärsspel Avancerad nivå
Entreprenör Ekonomikörkort med lönsamhetsmål i ett tillverkande företag.


Åtgärd - Återkoppling - Sammanhangen

Ta olika roller i dina företag

* Gå in i olika rum och utför roller och uppgifter i dina olika kurs- och spelföretag.
- De skiftar beroende på vilken kurs eller spel du har valt.
- Gör en åtgärd i taget, få återkoppling och se sammanhangen.
- Även du som läst företagsekonomi har möjlighet till en ny upplevelse av lärande.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag

Lär dig virtuellt och visuellt

- Sedan 1990 har vi i Sverige utvecklat digital utbildning från början arrangerat för blandat lärande och
- sedan 2000 på Internet för elever spridda över världen.

Innehållet motsvarar övningsböcker och läroböcker med spel, simuleringar, videos och lärarhandledningar med kontinuerlig uppdatering.

 Affärsutbildning

Affärs
kurser
Affärs
spel

Grundnivå
Företagsekonomi 1

 Entreprenörsekonomi Intro x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balanskurs x  
 Resultatkurs x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x


Fortsättningsnivå
Företagsekonomi 1-2

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå
Företagsekonomi 2

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x

   


Profit Games Financial Tools
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 8 605 51 00

Translate this page:

ProfitGames.com
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund 
Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901
A non-profit company