Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Ekonomkörkort i Affärsspel och Simuleringar

Företagsekonomiskt Beslutsfattande online

 Hem           Visuell ekonomi           Kurs           Frågor           Metod Viking ProfitGames

Affärskurser online

* Pandemin har visat behovet av digitala lösningar.
* Organisationer har kravet att erbjuda effektiv utbildning till anställda eller elever.
- Båda kraven förenas i digitaliteten som möjliggör att
- till ett lågt pris ge en rätt utformad utbildning som
- använder högsta möjliga pedagogiska effektivitet
- med omfattande material på svenska och engelska.
Se mer om pedagogiken under Frågor och Metod.

Blandat lärande i ekonomikurser för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel

Vem har behövt det sedan 30 år?

- Du som i ditt arbete vill behärska ekonomi.
- Du studerar, vill förstå och bli bättre.
- Du är lärare och vill ha det bästa Internet-baserade läromedlet i ekonomistyrning, kalkyl och redovisning.

Gå längre än böcker och excel

* I övningsböcker blir varje uppgift och affärskalkyl en isolerad ö. För att få verklig kunskap behöver du gå ett steg längre och genomföra affärerna och se hur de påverkar företagets totala ekonomi och nyckeltal, som böcker och excelverktyg saknar möjlighet till.
* Varje gång du fattat ett enskilt beslut, ser du och agerar utifrån dess påverkan på de ekonomiska sambanden. Du har även tillgång till kalkyler och simuleringar som visar konsekvenserna i illustrerande rapporter och nyckeltal med förklarande fakta.
* Din praktik i att driva företag, i både kurser och spel, kompletteras med teori kombinerat med reflektion som väcks av beslut och frågor.

Visuell ekonomistyrning

Ekonomkörkort

Lär dig företagsekonomi från grunden och bli professionell med ProfitGames. Ingen nedladdning eller installation utan använd Internet och en webbläsare för att köra kurser och spel.

Visuell interaktion
* I både kurser och spel arbetar du interaktivt i företag med beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt åskådliggörande feedback.
* Som exempel, gör du inte bara beräkningar och ser resultaten av kalkyler. Du genomför även varje affär och ser dess konsekvenser i ett kursföretag i färg och form som är ett återkommande tema för förståelsen.
* Du är aktiv och upplever de ekonomiska sambanden och hur varje enskilt beslut påverkar företaget i ett helikopterperspektiv.
* Du har tillgång till ett trettiotal illustrerande rapport-, kalkyl- och simuleringsverktyg med läromedel med sökfunktion och lexikon.
* Du är inte styrd av bestämda typer av varor och tjänster, utan de som du anser dig arbeta med.

Affärsspel online

Entreprenör Ekonomikörkort

* Affärsspelen är ett frivilligt komplement där det är upp till dig själv att löpande välja kontor med hjälp av balansräkningen.
- Du tillämpar dina ekonomiska färdigheter från kurserna, utvecklar affärer och får dem att växa.
*
Spelen lägger till sälj och service med "mjuka" frågor:
- exempelvis anpassning av säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifiering av kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- problemlösning vid klagomål och serviceåtaganden.
 

Ekonomikurser och företagsspel

Beslutsfattare och utbildning

Även du som läst företagsekonomi har möjlighet till en ny upplevelse av lärande.
Sedan 1990 har vi i Sverige utvecklat digital utbildning först arrangerat för blandat lärande och sedan år 2000 på Internet för studerande spridda över världen.

Lär affärsekonomi virtuellt och visuellt

* Främst de delar som är beräkningsbara och visar ekonomiska konsekvenser,
- inom ekonomistyrning, kalkylering och redovisning visualiserat i olika beslutssituationer
- med hjälp av belysande rapporterings-, beräknings- och simuleringsverktyg med läromedel.

Företagsekonomi 1

Entreprenörsekonomi Introduktion
En introduktion i företagsekonomi för icke-ekonomer i ett antal videor med interaktivitet.
Inledningskurs till BGC
Inledningskursen visar hur ett klassiskt spel fungerar i att försöka balansera utbud och efterfrågan.
Business Game Classic BGC
Du kan köra spelet nu eller senare. Se om det i slutet av Kurs.
Varje avklarad kurs nedan ger diplom
Resurs och Balanskurs
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med nyckeltal med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatkurs
Du kompletterar med en resultaträkning och marginaler m.m. och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaflöde
Resultat- och Likviditetsbudgeteringar.
Affärsspel Bas
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal m.m. i ett handels- och tjänsteföretag.

Fortsättningsnivå

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm i ett handels- och tjänsteföretag.

Avancerad nivå

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs prioriterar matematik med nyckeltal för ekonomer.
Inköp och Lager
Uppgifter och beräkningar med process-orienterade nyckeltal.
Investeringar
Uppgifter och beräkningar.
Affärsspel Avancerad nivå
Entreprenör Ekonomikörkort med lönsamhetsmål i ett tillverkande företag.Åtgärd - Återkoppling - Sammanhangen

Ta olika roller i dina företag

* Gå in i olika rum och utför roller och uppgifter i dina olika kursföretag.
- De skiftar beroende på vilken kurs eller spel du har valt.
- Gör en åtgärd i taget, få återkoppling och se sammanhangen.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag


 Affärsutbildning

Affärs
kurser
Affärs
spel
Företagsekonomi 1

 Entreprenörsekonomi Intro x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balanskurs x  
 Resultatkurs x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x

Fortsättningsnivå

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x
     

Två typer av digitala företagsspel

I affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna.

Alla spel har en Inledningskurs.

I de s.k. klassiska företagsspelen fattas besluten normalt i klump. Du konkurrerar på en marknad och hanterar tillgång och efterfrågan utan någon speciell ekonomisk kunskap.
Se mer om Business Game Classic BGC under Kurs.


Profit Games Financial Tools
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 8 605 51 00

Translate this page:

ProfitGames
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund 

Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901
A non-profit company