Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Ekonomkörkort i Affärsspel och Simuleringar

Företagsekonomiskt Beslutsfattande online

 Hem           Visuell ekonomi           Kurs           Frågor           Metod Viking ProfitGames

Visuell ekonomistyrning

Evidensbaserad forskning från Harvard m.fl. visar metoderna som leder till effektivare inlärning.
* Klicka på Metod om att halvera inlärningstiden.
* Klicka på Frågor om aktivt praktiskt lärande som ger samband, sammanhang och utifrån det förståelse.

Blandat lärande i ekonomikurser för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel

Vem behöver det?

- Du som i ditt arbete vill behärska ekonomi.
- Du studerar, vill förstå och bli bättre.
- Du är lärare och vill ha det bästa Internet-baserade läromedlet och åstadkomma "det bästa vi upplevt", i ekonomistyrning, kalkyl och redovisning.

Lärande via erfarenhet och sammanhang

* I vanliga läro- och övningsböcker blir varje övningsuppgift med sitt svar en isolerad ö. Medan i ProfitGames genomför du svaren och ser hur din beräkning påverkar på företagets ekonomi och nyckeltal visuellt åskådliggjort, som övningsböcker med excelverktyg saknar möjlighet till.
* Du kan sätta in data i kalkyl- och simuleringsmodeller som visar konsekvenserna i illustrerande rapporter och nyckeltal med förklarande fakta.
* Erfarenheten av att driva företag i kurser och spel, kompletteras av teorin i Fakta samt reflektion runt beslut och frågor. Dessa tre komponenter krävs för en effektiv lärandeprocess.

Affärskurser online

Ekonomkörkort

Lär dig företagsekonomi från grunden och bli professionell med ProfitGames. Ingen nedladdning eller installation utan använd Internet och en webbläsare för att köra kurser och spel.

Visuell interaktion
* I både kurser och spel arbetar du interaktivt med ett företags beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt åskådliggörande feedback.
* I båda ser du direkt sambanden och hur dina enskilda beslut påverkar företaget i ett helikopterperspektiv.
* Du gör det logiska arbetet medan datorn räknar och åskådliggör i bilder, där färg och form är ett genomgående tema för förståelsen.
* Du har tillgång till ett trettiotal illustrerande rapport-, kalkyl- och simuleringsverktyg med läromedel, Fakta, med sökfunktion och lexikon.
* Du bestämmer fritt vilka varor och tjänster företaget arbetar med för att nå målen.

Affärsspel online

Entreprenör Ekonomikörkort

* Affärsspelen är ett frivilligt komplement där det är upp till dig själv att löpande välja kontor med hjälp av balansräkningen.
- Du tillämpar dina ekonomiska färdigheter från kurserna, utvecklar affärer och får dem att växa.
*
Spelen lägger till sälj och service med "mjuka" frågor:
- exempelvis anpassning av säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifiering av kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- problemlösning vid klagomål och serviceåtaganden.
 

Ekonomikurser och företagsspel

Beslutsfattare och utbildning

* Även du som läst företagsekonomi har möjlighet till en ny upplevelse av lärande.
* Sedan 1990 har vi utvecklat digitala företagsspel först på datorer arrangerade för blandat lärande och sedan år 2000 på Internet för studerande spridda över världen.

Lär affärsekonomi virtuellt och visuellt

* Främst de delar av handelsgymnasiets kurser som är beräkningsbara och visar ekonomiska konsekvenser,
- med önskemål från näringslivet i ekonomistyrning, kalkylering och redovisning visualiserat i olika beslutssituationer
- med hjälp av belysande rapporterings-, beräknings- och simuleringsverktyg med läromedel.

Företagsekonomi 1

Entreprenörsekonomi Introduktion
En introduktion i företagsekonomi för icke-ekonomer i ett antal videor.
Inledningskurs till BGC
Inledningskursen visar hur ett klassiskt spel fungerar i att försöka balansera utbud och efterfrågan.
Business Game Classic BGC
Du kan köra spelet. Se om det i slutet av Kurs.
Varje avklarad kurs nedan ger diplom
Resurs och Balanskurs
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med nyckeltal med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatkurs
Du kompletterar med en resultaträkning och marginaler m.m. och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaflöde
Resultat- och Likviditetsbudgeteringar.
Affärsspel Bas
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal m.m. i ett handels- och tjänsteföretag.

Fortsättningsnivå

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm i ett handels- och tjänsteföretag.

Avancerad nivå

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs prioriterar matematik med nyckeltal för ekonomer.
Inköp och Lager
Uppgifter och beräkningar med process-orienterade nyckeltal.
Investeringar
Uppgifter och beräkningar.
Affärsspel Avancerad nivå
Entreprenör Ekonomikörkort med lönsamhetsmål i ett tillverkande företag.


Åtgärd - Återkoppling - Sammanhang

Gå in i företagarens roller

Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde från upphandling via produktion till försäljning. Du går in i företagarens alla roller och får sammanhangen åskådliggjorda genom spelbaserad
* träning i rollspecifika kompetenser och
* tekniska färdigheter i digitala verktyg.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag


 Affärsutbildning

Affärs
kurser
Affärs
spel
Företagsekonomi 1

 Entreprenörsekonomi Intro x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balanskurs x  
 Resultatkurs x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x

Fortsättningsnivå

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x
     

Två typer av digitala företagsspel

I affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna.

Alla spel har en Inledningskurs.

Medan i de s.k. klassiska företagsspelen fattas besluten normalt i klump. I Business Game Classic BGC konkurrerar du på en marknad och hanterar tillgång och efterfrågan med marknadsföring, produktion och logistik utan att behöva någon speciell ekonomisk kunskap.
Se mer under Kurs.
Profit Games Financial Tools
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 8 605 51 00

Translate this page:

ProfitGames
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund 

Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901


Non-profit organisation