Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Ekonomkörkort i Affärsspel och Simuleringar

Företagsekonomiskt Beslutsfattande online

 Hem             Visuell ekonomi             Kurs             Frågor             Metod viking ProfitGames

Kursupplägg och Inloggning

Fri inloggning
till lägsta pris och effektivaste pedagogiken

För organisationer
Det gäller de organisationer, företag och skolor som i sitt intranät lagt in en länk, där deras deltagare bokar sitt personliga lösenord för ett år i taget.
 E-post  Begär via e-post en länk, till ett separat formulär för namn och e-postadress, och lägg det i intranätet. Efter att en medlem har fyllt i, skickas ett lösenord direkt som ger fri tillgång under ett år.

Den totala årsavgiften för ett företag eller skola är 2995 kr exkl moms för att täcka kostnaderna för fritt antal elever. Så många som möjligt bör få tillgång till den effektivaste pedagogiken till lägsta pris.


E-postadress:
Lösenord:

    

Inloggning till alla svenska och engelska kurser gör du med samma login i en modern webb­läsare.

Av kända skäl har efterfrågan bland företagen ökat kraftigt och även på grund av kommande lagstiftning som lägger större ansvar på företagen att sköta de anställdas fortsatta utbildning och kunskaper. Även i skolvärlden påverkas arbetsformerna.

Kurser, spel och verktyg


Välj kurser eller enbart verktyg

Kurser och spel
Starta ny kurs/spel
Starta en kurs eller spel från dess början.
Starta sparad kurs/spel
Fortsätt från de värden du senast sparade.
Verktyg och Simulering i kurser och spel.

Verktyg och Simulering
Simuleringsrum
I en självständig funktion, för in dina egna värden i beräkningar eller i en balansräkning och resultaträkning och se konsekvenserna i ett stort antal rapporter med förklarande fakta och ordbok, som i kurserna.

Kurser och spel

Overview picture Finance simulation

Markera kursen eller spelet du vill starta eller få information om.

Verktyg och Simulering

Overview picture Finance simulation

Välj en ny eller sparad simulering på datorskärmen.


Kursdesign

Demo video
* Kurser/spel leder till diplom, lätta att repetera och göra om.
* Lär dig där du är, på valfri dator och spara klimatet.
* Sätt av en kvart per runda i aktivt lärande följt av 5 minuters reflektion med andra eller på egen hand.

Några verktyg - rapporter och kalkyler

                             

Se mer om innehåll här i länken Verktyg.
Du visar och ser hur förändringarna av dina beslut påverkar ditt företag i kurser och spel i alla ekonomiska avseenden.

Välj kontor i översiktsbilden

Översiktsbild välj kontor Simuleringar företagsekonomi

Översiktsbild välj kontor Kurser
I affärsspelen ser översikten ut som på bilden.
- Du kan fritt välja väg bland kontoren utifrån hur dina rapportbilder ser ut och för att nå målen.
- Kontoren upptill handlar om ekonomi. "Strategier" tillkommer på expertnivån.
- Nederdelen innehåller ett resursflöde, där du köper från vänster och säljer ut åt höger.
- I handels- och serviceföretagen kan "Produktion" saknas som behövs i tillverkande företag.

Ledning och finanser
arrow Anskaffning
(Produktion)
Marknad
arrow

Medan i kurserna har kontoren olika namn som speglar innehållet och de steg du tar i varje enskild kurs där du tar itu med helt olika scenarier på väg till ett diplom.

När du är klar med en del markeras den med "*". Ett av målen är att få alla delar markerade. Du kan göra om kurser eller upprepa delar.

Använd INTE webbläsarens [Tillbaka] och [Framåt] -pilar för att navigera. Utan håll dig till länkar och knappar i spelet. Annars avsluta och börja på nytt.

Händelser och frågeställningar

Ta fram beslutsunderlag, frågor och rapportbilder för att ta ett ekonomkörkort

När du vill byta kontor, klickar du på länken "Översiktsbilden" i bottenmenyn.
Inne i kontoret
Du har klickat på ett kontor. Du ska nu klicka på Inkorgen för att lösa uppgifter, svara på frågor och fatta beslut med de verktyg som står till förfogande.

Motivationsfaktorer
- Interaktivitet och omväxling av arbetsuppgifter.
- Omedelbar feedback i effektiv grafik och bilder som visar sammanhangen.
- En tydlig plan med väl definierade mål som ger diplom som nås med meningsfullt arbete och modern teknologi.

- Att göra det tillsammans i samarbete eller i tävling avseende måluppfyllelse.
- Eller ge utrymme för individuella lärstilar och kunna arbeta i sin egen takt.

Beslut och återkoppling

Med hjälp av färg och form blir ekonomi lättförståeligt på ett roligt sätt

Bilderna är hämtade från grundkurserna med många videor som nedan i entreprenörskursen. Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser. Skolarbete, forskning och utveckling och därmed kunskap behövs för att lösa de problem vi står inför.

Videoinslag som förklarar begrepp och tillvägagångssätt
Testformat
I bilden har du klickat på inkorgen och fått upp ett enkelt beslutsunderlag med en rapportbild. På vägen till ett Sälj och Ekonomikörkort ställs du inför händelser, beslut, uppgifter och frågeställningar i rätt doser.

Med hjälp av färg och form
blir ekonomi lättförståeligt. Välj kontor i spelen t.ex. utifrån färg och storlek på fälten i balansräkningen.

Beslut, frågor och återkoppling
Ta beslut från ett varierande antal alternativ. Dina beslut och frågor får omedelbara svar som visar konsekvenserna i rapporterna. Besluten är dynamiska och förändras med hur företaget utvecklas i en nära AI-driven e-learning.

Fakta - Digital lärobok
Rapporter, simuleringar, kalkyler och övriga verktyg har en länk, Fakta, med läromaterial, ljud och video om teori och bakgrund. Fakta-texterna visas i fönster som du kan lägga bredvid de frågor eller beslutsunderlag som du vill ha svar på med hjälp av sökfunktionen. Det finns även guider och affärslexikon.

Anställningsbarhet och förkortad inlärningstid
Lär med hjälp av beslut, frågor, kalkyler och simuleringar och se resultaten i rapporterna, t.ex. för UF-företag, för att
- Få svar på frågorna  Varför? Vad? och Hur?
- Skapa engagemang genom förståelse för ekonomins övergripande sammanhang.

Två grundtyper av digitala företagsspel

Klassiska företagssspel


Företagsspel, en hel del under årens lopp, har huvudsakligen varit och är av en typ, där beslut fattas i klump som påverkar nyckelfaktorer, t.ex. utbud och efterfrågan på en marknad. Förhållandet mellan en strategi med klumpade beslut och effekter på nyckelfaktorer balanserar du genom att gissa-och-försöka. I många simuleringar är reklam viktigast i mixen, medan i andra spel är det andra kombinationer som blir gissningar.

Du försöker lära dig spelet för att se vad. Huvudsyftet med klassiska spel är rolig tävling genom gissningar, med resultat gjorda av dolda algoritmer (annars ingen tävling), varefter du fortsätter att gissa-och-försöka.

Business Game Classic BGC
är av denna vanliga typ där du balanserar utbud och efterfrågan med hjälp av pris, kostnader, reklam och produktion. Du lär känna tillgång och efterfrågan som är bra och lätt att göra så tidigt som möjligt.

ProfitGames


Ovan är spel / kurser som syftar till att du lär dig företagsekonomi.
Du kan beräkna och se de ekonomiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift. Du behöver inte gissa.
En direkt feedback efter varje beslut fördjupar din kunskap om ekonomi. De matematiska förhållandena och effekterna på de större sammanhangen är visuella, logiska och tydliga. Du får dem i färg och form. Du har tillgång till cirka trettio rapporter, beräkning och simuleringsverktyg med hjälp av läromedel. Du kan söka och lära dig innan du svarar. Du möter handels-, service- och tillverkningsföretag med varor, tjänster och marknader som du bestämmer.
* Fokus ligger på att lära sig ekonomi, inte att lära sig ett spel.

* Det är en fördel att använda flera typer av simuleringar och affärsspel, speciellt de som leder till körkort ovan, för att uppfylla den nationella strategins krav på god tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet.

Business Game Classic BGC


A. Supply Chain Management (SCM)
.
1. Inledningskursen till BGC visar hur du balanserar utbud och efterfrågan i ett klassiskt spel och undviker konkurs.
2. Du kör det klassiska spelet BGC. Det ger insikter i revenue management och logistik och kan läggas sist av kurserna.
Value Chain Management
"-  It helps students gain an appreciation for the connection between elements in the value chain – pricing/advertising (demand), production/employees (supply), and R&D (productivity gains)."
Efficient logistics gives customer satisfaction.
Dr. Steve Phelan
Distinguished Professor of Entrepreneurship and MBA
Director Fayetteville State University (USA).

Setup time is minimal
"- I’ve used Capstone and some Harvard simulations. The Unique Selling Point of this game is that the setup time is minimal. It can be used as an introduction to business simulation for students with little or no experience to simulation. Even within the limited scope, there’s complexity in the game as it involves multiple variables (production, marketing, R&D, etc.)."
Prof. Salman Ali 
Business Policy and Strategy Department, Indian Institute of Management (IIM) Raipur.


 
Profit Games and Simulations online logo
 (C) 1990-2020

 Support email 

support@profitgames.com
Tel: +46 8 605 51 00

Translate this page:

ProfitGames
Hjärtervägen 7
14266 Trångsund 

Stockholm Sweden
VAT-nr: SE916401006901


Non-profit organisation